کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مقالات
  4. chevron_right
  5. کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور

کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور

کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور : قرنهاست که طبيعت هنگام صاعقه و يا بوسيله پرتو فرابنفش خورشيد ، اكسيژن فعال را بوجود مي آورد و از خصوصيات ضد عفوني کننده آن براي پالايش آب و هوا و محيط زيست جانداران استفاده مي نمايد.

اكسيژن فعال يک ضد عفوني کننده بسيار انعطاف پذير است و بسته به موارد استعمال، کاربرد هاي بسياري در ضدعفوني هوا، آب، محيط (ديوارها ، کف زمين، سطوح ) ، لباسهاي کار ، اجسام ولوازم مختلف و مواد را داراست.

بر خلاف ضد عفوني کننده هاي معمول مانند: کلر، فرمالين ومواد شيميايي ديگر ، اکسيداسيون با اكسيژن، هيچگونه مواد سمي يا مضري بر جاي نمي گذارد .

ضد عفوني با اكسيژن فعال به صورت پيوسته در حين کار و بدون تخليه مکان انجام مي گيرد و در نتيجه به طور مرتب ميزان آلودگي در محيط کاهش مي يابد.

آب حاوي اكسيژن فعال براي ضدعفوني سالن هاي پرورش و نگهداري و شستشوي ديواره ها، کف ،آخور و وسايل و لوازم کار … استفاده مي شود  و اين كار به نحو مطلوب و بسيار موثري، انواع آلودگي هاي ميکروبي را کاهش مي دهد.

  • کاربرد اكسيژن فعال در ضد عفوني آب

بيشتر منابع آب  داراي ميکروارگانيسم هاي بيماري زا هستند که اين امر موجب بيماري و کاهش راندمان تبدبل غذا به گوشت مي شود.

استفاده از اكسيژن فعال براي ضد عفوني آب آشاميدني, سبب از بين رفتن ميکروبها و انگلهاي موجود در آب مي شود و اين امر سبب افزايش رشد طيور و کاهش بيماريهاي ناشي از آب و مرگ و مير در مرغداريها مي گردد.

  • کاربرد اكسيژن فعال در بوزدايي

اكسيژن فعال تزريقي با جريان هواي طبيعي محيط در ساختمان مولکولهاي بو زا  را  نيز تخريب مي کند و اين امر سبب مي شود تا کارگر ها از محيط کار بهتر و طيور نيز از شرايط زيستي مناسب تري  برخوردار شوند که در نتيجه آن  توان رشد افزايش مي يابد و ميانگين سود روزانه بيشتر مي گردد.

تزريق اكسيژن فعال براي  بوزدايي در هوا سبب ۱۵  تا ۲۰ درصد تقليل نياز به  تهويه هوا  و صرفه جويي در هزينه گرمايش تا۳۰ درصد  و همچنين سبب کاهش بو در محوطه اطراف مرغداري مي شود.

  • کاربرد اكسيژن فعال در ضد عفوني خوراک دام

با اكسيژن فعال خوراک طيور ضد عفوني مي شود و از رشد کپک ها جلوگيري شده  و اكسيژن فعال بر روي ويروسها ، سموم قارچي نيز عمل مي کند  از جمله  افلاتوكسين موجود در خوراک را از بين مي رود، در نتيجه ميزان تغذيه طيور بيشتر و محصول ايمن تري توليد مي شود.

  • کاربرد اكسيژن فعال در کاهش بيماري هاي طيور

استفاده از اكسيژن فعال براي از بين بردن پاتوژن ها در صنايع طيور  از جمله  فرآيندهاي تخم گذاري ,   جوجه كشي , پرورش اقلام گوشتي و تخم گذار و كشتارگاهي (Dave,1999 , Kim et al, 2003 ) آزمايش شده است.

تحقيقات نشان مي دهند كه  اكسيژن فعال  باکتريها ، ويروسها ، قارجها ، کپکها و… محيط را از بين مي برد ، اين امر سبب کاهش بيماري و مرگ و مير در جوجه ها ي چند روزه و … مي شود و حتي استفاده از آن در چندين سال پي در پي سبب کاهش بيماري هاي طيور و حتي حذف برخي از آنها شده است .

ضد عفوني کنندگي اكسيژن فعال بسيار موثر و کاملاً طبيعي است به گونه اي که  بعد از ضد عفوني ، اكسيژن فعال تبديل به اکسيژن معمولي  مي شود و به همين علت مي توان به صورت شبانه روزي از آن استفاده نمود و به همين خاطر آنرا ضد عفوني كننده ۲۴ ساعته مي نامند.

استفاده از اكسيژن فعال سبب توليد طيور سالم تر ، چاق تر و کاهش مرگ و مير در آنها مي گردد.

69 1 - کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور
  • کاربرد اكسيژن فعال در ضدعفوني تخم مرغ

با استفاده از اكسيژن فعال, سالمونلا Salmonella  بر روي پوسته نخم مرغ از بين مي رود . كاهش سالمونلا Salmonella Enterica بوسيله اكسيژن فعال در آزمايشات كنترل كيفي روزانه نشان داده شده است همچنين مقدار آمونياك تا بالاي ۶۰% كاهش و نيز توليد تخم مرغ و كيفيت آن افزايش يافته است ( گزارش شده توسط Envron’s Allan Finney )

مزاياي استفاده از اكسيژن فعال درمرغداريها:

۱- افزايش تعداد و اندازه طيور ،

۲- کاهش بيماري و مرگ و مير،

۳- افزايش راندمان تبديل غذا به گوشت،

۴- افزايش ايمني در محصولات توليدي نظير تخم مرغ ،

۵- کاهش هزينه هاي گرمايش ،

۶- تخريب سريع همه ميکروارگانيسم هاي بيماري زا،

۷- کاهش بوهاي نامطلوب و نياز به تهويه هوا ،

۸- استفاده در محل ، بدون نياز به هيچگونه مواد مصرفي،

۹- کاربري آسان،

۱۰- نگهداري ارزان،

کاربردهاي اكسيژن فعال در پرورش طيور

 

فهرست
تماس بگیرید